Få fler medlemmar

Få fler medlemmar och
behålla de som finns

Läs sammanfattning

Det är medlemmarna som tillsammans
är Afasiförbundet. Utan medlemmarna
skulle inte Afasiförbundet finnas.

Det är viktigt att det hela tiden kommer nya
medlemmar till förbundet. Då kommer
Afasiförbundet att leva vidare och fortsätta
vara ett stöd för personer med afasi och
språkstörning och för deras anhöriga.

Föreningarna måste visa att de vill ha nya
medlemmar. Det är viktigt att vara intresserad
av nya idéer och tankar så att personer blir
intresserade av att bli medlemmar. När äldre
medlemmar dör så blir det färre medlemmar
i Afasiförbundet.

Det ideella engagemanget

Ungefär hälften av alla som bor i Sverige arbetar
ideellt i någon förening. Ideellt betyder utan att få
lön. Det är lika stor del som i början av 1990-talet.
Intresset för att vara med och arbeta i en förening
har inte minskat, visar undersökningar.

Men många föreningar i Afasiförbundet tycker att
det är svårt att hitta personer som vill sitta i styrelsen
eller som vill vara medlemmar i föreningen. Det är
svårt att veta vad det beror på. Internet och sociala
medier har förändrat samhället. Idag måste
föreningar jobba hårt för att vara synliga bland alla
andra föreningar och all annan information.

Vilka medlemmar finns i föreningen

Vilka är medlemmar i föreningen? Är det en viss typ
av människor som hittar till föreningen och som blir
aktiva medlemmar? Eller är det en blandning av
människor med exempelvis olika intressen, etniskt
ursprung, samhällsklass, kön och ålder?

Det är bra att prata om vilka som är medlemmar i
föreningen med jämna mellanrum. Då blir det
tydligt vilka som vet om föreningen och är
intresserade av den. Om det finns en blandning av
människor, en mångfald, i föreningen kan det bli
ättare att intressera fler att bli medlemmar.

Det är också bra att prata om vilka som alltid gör
vissa uppgifter i föreningen. Är det samma person
som gör fika och diskar? Gör bara kvinnor en del
uppgifter och bara män andra uppgifter? Varför är
det så? Ett tips är att göra ett schema där olika
personer gör olika saker varje gång.

Föreningens erbjudande

Många olika slags aktiviteter gör att föreningen
blir intressant för många olika slags människor.
Det blir mångfald bland medlemmarna.

En del medlemmar vill träna sitt språk. Andra vill
kanske åka på resan som anordnas varje år. Några
vill påverka politiker i kommunen i en aktuell fråga.
En del vill ha möten på dagtid. Andra på kvällstid.

Medlemmar vill att föreningen ska ha intressanta
aktiviteter. De vill också bli mötta på ett bra sätt,
med respekt, och känna att andra lyssnar på dem.
Annars kanske medlemmen slutar i föreningen.

Föreställningar om vad som är normalt

Vad är normalt? Vad anses inte vara normalt? Det
finns många föreställningar, normer, om personer
med funktionsnedsättning. Personer som har en
funktionsnedsättning anses ofta vara en grupp där
alla är lika. Så är det förstås inte. Människor med
olika funktionsnedsättningar har olika behov.
Dessutom är alla människor olika.

Det är bra att fundera över egna och föreningens
föreställningar och normer. Här är några exempel:
• Tror vi att alla medlemmar har råd att betala för
att vara med på en aktivitet?
• Tror vi att alla medlemmar kan lyssna på en
föreläsning eller möte utan att det är paus?
• Tror vi att alla medlemmar kan äta allt? Vi ska
nog fråga om någon har allergi och behov av
anpassad kost.

Om föreningen visar att den är öppen för att
människor är olika och behöver olika saker för
att fungera bra så kan det bli lättare att fånga
upp nya och behålla de medlemmar som finns.

 

© Afasiförbundet i Sverige