Mötesplats Afasi

Afasiförbundet har Mötesplats Afasi där
personer med afasi tränar språket via
dataprogram eller tillsammans i grupp.

På varje Mötesplats Afasi arbetar en handledare
som hjälper till. En del av handledarna är anställda
av föreningen, andra arbetar ideellt. Afasiförbundet
har en konferens varje år för handledarna. Där
berättar de om sina erfarenheter och lär sig nya saker.

Mötesplats Afasi drivs av läns- eller regionföreningarna
eller lokalföreningarna. På en del orter har den ett
annat namn, till exempel Afasihuset i Örebro. En del
läns- och regionföreningar får bidrag från landstingen
och/eller kommunen för att ha Mötesplats Afasi.

 

© Afasiförbundet i Sverige