Uppbyggnad

Så här är Afasiförbundet uppbyggt

Läns- och regionföreningar
Afasiförbundet har läns- och regionföreningar.
Alla läns- och regionföreningar har en styrelse.
Styrelsen väljs varje år på årsmötet.

Lokalföreningar
Afasiförbundet har också lokalföreningar. Alla
lokalföreningar har en styrelse. Styrelsen väljs
varje år på årsmötet.

Talknuten
Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för barn,
ungdomar och vuxna som har medfödd språkstörning
och deras anhöriga.

Kansli
Afasiförbundet har ett kansli med anställd personal.

Stadgar
Stadgarna är alla regler som finns för förbundet, för
läns- och regionföreningarna och för lokalföreningarna.
I stadgarna står det vad Afasiförbundets ska arbeta med
och vilka delar som finns i förbundet.

Afasiförbundet har ett förslag till normalstadgar som
föreningarna kan använda. Normalstadgarna bestäms
på Afasiförbundets kongress.

Kongress
Kongressen bestämmer vad Afasiförbundet ska göra.
Kongressen väljer Afasiförbundets styrelse. Det är
kongress var tredje år, senast den 30 november.

Alla läns- och regionföreningar får skicka ombud till
kongressen. Ombuden representerar föreningen och
har rösträtt. Föreningarna får skicka ett ombud för
varje påbörjat hundratal medlemmar. Föreningens
ordförande eller den som ersätter ordföranden är
också med på kongressen.

Ordförandemöte
Ordförandemötet är ett möte för ordföranden i alla
läns- och regionföreningarna inom Afasiförbundet.
De träffas och tar beslut i olika frågor varje år det
inte är kongress. Styrelsen i Afasiförbundet är också
med på ordförandemötet. Kansliet skickar ut inbjudan
till ordförandemötet. Alla lokalföreningar får
information om när det ska vara ordförandemöte.

Förbundsstyrelse
Afasiförbundets förbundsstyrelse bestämmer i förbundet
mellan kongresserna. Styrelsen väljs vid kongressen och
ska följa besluten från kongressen. I förbundsstyrelsen
finns det en ordförande, en vice ordförande och sju
personer som kallas ledamöter. De flesta i styrelsen ska
själva ha afasi eller språkstörning eller vara anhörig.

Mötesplats Afasi
Afasiförbundet har Mötesplats Afasi. Där tränar personer
med afasi språket via dataprogram eller tillsammans i
grupp. Mötesplats Afasi drivs av afasiföreningarna. På en
del orter har den ett annat namn, till exempel Afasihuset
i Örebro.

Afasidagen
Den 10 oktober varje år är det Afasidagen. Den dagen
sprider Afasiförbundet och föreningarna information
om afasi. Förbundet påverkar också politiker i frågor
som är viktiga för personer med afasi och deras anhöriga.

 

© Afasiförbundet i Sverige