Digital delaktighet – Afasidagen 2020

Digital delaktighet är ett av Afasiförbundets fokusområden. Under Afasidagen 2020 kommer vi åter att lyfta området som har fått extra aktualitet i och med Corona-krisen, då många personliga möten ersätts och det mesta ska skötas digitalt.

Digitala tjänster används idag i en lång rad sammanhang. För att boka tider med sjukvård och andra, för att kommunicera med omvärlden, för att handla varor, för att sköta bank-ärenden och kontakt med myndigheter, för att få information och så vidare.

Men det är inte lätt. Många digitala tjänster är onödigt krångliga. Digitala tjänster måste därför utvecklas för att vara universellt utformade, det vill säga utvecklas med utgångspunkt i olika användares behov. På det sättet skulle många fler än idag kunna använda digitala lösningar självständigt.

Personer med afasi kan exempelvis ha:

  • svårt att förstå språk, talat och/eller skriftligt
  • svårt att läsa, skriva och använda siffror
  • svårt att hålla flera saker i minnet samtidigt
  • svårt att använda lösenord och BankID
  • svårt att navigera och hitta i digitala tjänster

Digitala hinder går att lösa och komma runt om viljan finns. Det har inte minst Afasiförbundets samarbete inom projektet Begriplig text och med Begripsam visat.