Afasiförbundets styrelse

Vid Afasiförbundets kongress år 2015 valdes ny förbundsstyrelse med Lars Berge-Kleber som ordförande. En majoritet av styrelsen består av personer med afasi eller annan språkstörning och deras anhöriga. Nästa kongress är år 2018.

Lars Berge-Kleber, förbundsordförande
Telefon: 070-312 74 54
e-post: lars.bergekleber@gmail.com

Berit Robrandt Ahlberg,
vice förbundsordförande
Telefon: 0157-136 41
e-post: berota49@gmail.com

Magnus Gustafsson, ledamot
Telefon: 019-12 99 78
e-post: magnus.gustafsson.afasi@comhem.se

Ann Ander, ledamot
Telefon: 031-91 87 62
e-post: ann.ander@telia.com

Ellinor Berndtsson, ledamot
Telefon: 0733-89 14 00
e-post: ellinorafasi@hotmail.se

Karin Zätterman, ledamot
Telefon: 036-64 951
e-post: karin.zatterman@gmail.com

Eija Räty, ledamot
Telefon: 08-742 16 72
e-post: eijaraty@hotmail.com

Tommy Wahlberg, ledamot
Telefon: 0411-427 41
e-post: brittoto.wahlberg@telia.com

Bo Jonasson, ledamot
Telefon: 0278-667044
e-post: bo.jonasson@soderhamn.se

Valberedning

Lena Ringstedt, sammankallande
Telefon: 08-580 159 40
e-post: lena.ringstedt@afasicenter.se