Afasiförbundets styrelse

Vid Afasiförbundets kongress år 2018 valdes ny förbundsstyrelse med Berit Robrandt Ahlberg som ordförande. En majoritet av styrelsen består av personer med afasi eller annan språkstörning och deras anhöriga. Nästa kongress är år 2021.

Berit Robrandt Ahlberg, förbundsordförande
e-post: ordforande@afasi.se
Telefon: 072-512 75 59

Ann Ander,vice förbundsordförande
Karin Zätterman, ledamot
Tommy Wahlberg, ledamot
Bo Jonasson, ledamot
Bengt Eliasson, ledamot
Camilla Ejdestig, ledamot
Camilla Borgström, ledamot
Lilian Larsson, ledamot

Valberedning

Lars Berge-Kleber, sammankallande
Lena Ringstedt
Barbro Hallabro-Vaara