Föreningsstöd

Afasiförbundet har idag cirka 3200 medlemmar fördelade över 21 läns- och regionföreningar och cirka 43 lokalföreningar.

Alla föreningar inom Afasiförbundet har eget organisationsnummer och driver sin egen verksamhet. Men målet är detsamma: att förbättra situationen för personer med afasi, språkstörning/DLD och deras anhöriga. Föreningarna erbjuder möjligheter till erfarenhetsutbyten och ökad kunskap.

Föreningshandbok och studiehandledning

Afasiförbundet har tagit fram en föreningshandbok som är skriven för att vara lätt att förstå och läsa för föreningsaktiva med afasi eller språkstörning. I föreningshandboken kan du läsa mer om hur du bildar en förening, om årsmöten och annat. Föreningshandboken ligger på en egen webbsida och kan läsas med talsyntes.

Länk till Föreningshandboken 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har en studiehandledning tagits fram. Studiecirklar om föreningskunskap kan göras utifrån Föreningshandboken. Studiecirklarna kan göra i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan eller som kamratcirkel inom föreningen.

Länk till studiehandledning för Föreningshandboken

Vad gör föreningarna?

Föreningarna arbetar intressepolitiskt med att förbättra situationen för personer med afasi och språkstörning. Frågor inom afasiföreningarna som det är särskilt fokus på är rätten till livslång rehabilitering, möjligheten till vuxenutbildning och ett tillgängligt/universellt samhälle där personer med afasi kan vara delaktiga.

Fokus i talknutenföreningarna är rätten till fungerande skola och utbildning. Föräldraträffar ordnas också för erfarenhetsutbyten och ny kunskap.

I föreningarna får personer med afasi och språkstörning möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter och ingå i ett socialt sammanhang. Föreningarnas arbete och verksamhet utgör ett viktigt stöd för personer med afasi, språkstörning och deras anhöriga.

Stöd till föreningarna

Afasiförbundet arbetar för att öka antalet medlemmar, lokalföreningar och Mötesplats Afasi. På Afasiförbundet finns två ombudsmän anställda som på olika sätt arbetar med föreningarnas utveckling och stödjer föreningarna.

Stöd för att bilda afasi- eller talknutenföreningar, ordna aktiviteter/föreläsningar, stöd kring Mötesplats Afasi:  Kontakta
Sofia Karlsson, ombudsman, på telefon: 08-545 663 66 eller e-post: sofia.karlsson@afasi.se Sofia Karlsson arbetar även med intressepolitiskt arbete kring hälsa, rehabilitering och e-hälsa och ger stöd även i det regionala arbete kring dessa frågor.