Föreningsstöd

Afasiförbundet har idag cirka 3200 medlemmar fördelade över 21 läns- och regionföreningar och cirka 43 lokalföreningar.

Länk till Föreningshandboken 

Föreningarna arbetar intressepolitiskt med att förbättra situationen för personer med afasi. Frågor som det är särskilt fokus på är rätten till livslång rehabilitering, möjligheten till vuxenutbildning och ett tillgängligt/universellt samhälle där personer med afasi kan vara delaktiga.

I föreningarna får personer med afasi möjligheten att få träffa andra med liknande erfarenheter och ingå i ett socialt sammanhang. Föreningarnas arbete och verksamhet utgör ett viktigt stöd för personer med afasi och deras anhöriga.

Afasiförbundet arbetar för att öka antalet medlemmar, lokalföreningar och Mötesplats Afasi. På Afasiförbundet finns en föreningsombudsman anställd som arbetar med föreningarnas utveckling och stödjer föreningarna.

Kontakta Sofie Wikström, föreningsombudsman, på telefon: 08-545 663 66 eller e-post: sofie.wikstrom@afasi.se