Afasidagen

Läs sammanfattning

Den 10 oktober varje år är det Afasidagen.
Då sprider Afasiförbundet och föreningarna
information om afasi. Förbundet påverkar också
politiker i frågor som är viktiga för personer med
afasi och deras anhöriga.

Afasiförbundets styrelse föreslår olika frågor eller
teman som föreningarna kan arbeta med under
Afasidagen. Till exempel att kommunerna borde
anställa fler logopeder. Eller att stödet till anhöriga
borde bli bättre. Afasiförbundet tar fram information
om de frågorna som föreningarna kan använda i
samband med Afasidagen.

På Afasiförbundets webbplats www.afasi.se finns text
och bilder om vad som har hänt under Afasidagen i
hela Sverige. Information om Afasidagen finns också
på sociala medier, till exempel Facebook.

Pengar till afasiföreningarna för
Afasidagen

Afasiföreningarna kan ansöka om bidrag för
aktiviteter på Afasidagen. Afasiförbundet skickar
ut information i nyhetsbrevet Afasinytt. Ansökan
om att få bidrag ska vara inne hos Afasiförbundet
före den 31 maj. Pengarna betalas ut före Afasidagen.

Bestäm vem som ska bli Afasivän

När det är Afasidagen kan afasiföreningarna
bestämma att någon person ska bli Afasivän.
Det kan vara en person som varit extra viktig i
afasiföreningen. Eller som har gjort något särskilt
för personer med afasi i föreningen.

Den som blivit vald till Afasivän får ett diplom.
Diplomet finns på Afasiförbundets webbplats
www.afasi.se. Vill du ha hjälp att göra diplomet?
Kontakta Afasiförbundets kansli.

Länk till aktiviteter på Afasidagen 

 

© Afasiförbundet i Sverige