Stadgar

Läs sammanfattning

Stadgar är alla regler som finns för förbund
och föreningar.

I Afasiförbundets stadgar står det här:
• Namnet
• Vad förbundet eller föreningen arbetar med.
• Om de olika delarna i förbundet.
• Om att bli medlem.
• Om kongress och ordförandemöte eller årsmöte.
• Om styrelsen.
• Om vilka datum verksamhetsåret är.
• Om revision, hur förbundet eller föreningen
granskas.
• Om hur stadgarna ändras.
• Om hur förbundet eller föreningen avslutas.

På Afasiförbundets kongress kan det tas beslut
om ändring av Afasiförbundets stadgar. Då kan
även förslaget på normalstadgar ändras för läns-
och regionföreningar och för lokalföreningar.

Normalstadgar är en slags mall för vad som ska
stå i föreningarnas stadgar. Normalstadgarna gör
det tydligt att föreningarna och förbundet arbetar
på samma sätt och med samma saker.

Afasiförbundets stadgar och förslaget på
normalstadgar för föreningar finns på
Afasiförbundets webbplats www.afasi.se.

Meddela Afasiförbundet när
föreningen ändrat eller tagit
nya stadgar

Varje förening bestämmer själva vad som ska stå i
stadgarna. Det görs på årsmöte. Om en förening
ändrat eller skrivit helt nya stadgar ska de godkännas
av Afasiförbundets styrelse. Har föreningen använt
normalstadgarna utan några ändringar så behöver
föreningen inte skicka in stadgarna.

© Afasiförbundet i Sverige