Valberedning

Valberedning i en förening

Valberedningen ger förslag på vilka personer
som ska sitta i styrelsen när det är årsmöte.

Den föreslår också vilka som ska vara revisorer.

Personerna i styrelsen ska ha kunskap om
funktionsnedsättning och att vara anhörig till
någon med funktionsnedsättning. De ska vara i
olika åldrar och av olika kön.

Valberedningen har ansvar för att det blir en
blandning av personer med olika kunskap och
erfarenheter i styrelsen. De ska också se till att
det kommer in nya personer i styrelsen.

Det är bra om personerna i valberedningen är
aktiva i föreningen och känner många medlemmar.

De bör läsa protokollen från styrelsens möten och
från årsmötet för att veta om vad som händer i
föreningen.

Det är medlemmarna som bestämmer över
valberedningen. Styrelsen bestämmer inte hur
valberedningen ska arbeta.

© Afasiförbundet i Sverige