Vårdbidrag

Som förälder till ett barn med språkstörning finns möjligheten att ansöka om vårdbidrag för sitt barn.

Vårdbidrag är till för de föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning eller sjukdom. Det är en ersättning för det merarbete för särskild tillsyn och vård och för de merkostnader som barnets funktionsnedsättning eller sjukdom ger upphov till. Ett krav är att barnet kräver tillsyn och vård i minst 6 månader eller att man har särskilda merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning.

Länk till information till föräldrar om vårdbidrag

Länk till Försäkringskassans information om vårdbidrag